Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftimi per nenshkrimin e kontrates Shtegu i bukurive natyrore Shkugëz, vaska e currilave deri te Shpella e Kusarit

2021/11/25 - 1:57

Forma e aplikacionit: Njoftimi per nenshkrimin e kontrates Shtegu i bukurive natyrore Shkugëz, vaska e currilave deri te Shpella e Kusarit