Republika e Kosoves

Gjakovë

Procesverbali nga mbledhja e 1 Kuvendit e mbajtur me dt.26.01.2023

2023/03/10 - 2:13

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja e 1 Kuvendit e mbajtur me dt.26.01.2023