Republika e Kosoves

Gjakovë

Procesverbali nga mbledhja e 4 e Kuvendit per vitin 2020

2020/06/30 - 10:11

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja e 4 e Kuvendit per vitin 2020