Republika e Kosoves

Gjakovë

Procesverbali nga mbledhja e 7 e KPF-s 2018

2019/02/11 - 10:54

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja e 7 e KPF-s 2018