Republika e Kosoves

Gjakovë

Prosesverbali nga mbledhja e 7-te e KPF-se 2022

2022/10/10 - 3:02

Forma e aplikacionit: Prosesverbali nga mbledhja e 7-te e KPF-se 2022