Republika e Kosoves

Gjakovë

Procesverbali nga mbledhja e 9 e KPF-s 2018 –

2019/02/11 - 10:55

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja e 9 e KPF-s 2018 –