Republika e Kosoves

Gjakovë

Procesverbali nga mbledhja e 5 e KPF-s 2018

2019/02/11 - 10:52

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja e 5 e KPF-s 2018