Republika e Kosoves

Gjakovë

Përgjigjet ndaj kërkesave të qytetarëve për problemet e sigurisë

Nuk kemi gjetur