Republika e Kosoves

Gjakovë

Rezultatet përfundimtare të vlerësimit për pozitën Mësimdhënës – për plotësimin e vendeve të lira të punës

2021/01/12 - 2:37

Forma e aplikacionit: Rezultatet përfundimtare të vlerësimit për pozitën Mësimdhënës – për plotësimin e vendeve të lira të punës