Republika e Kosoves

Gjakovë

Rezultatet përfundimtare të vlerësimit për pozitën Udhëheqës i Sektorit për Teknologji Informative

2019/07/11 - 8:42

Forma e aplikacionit: Rezultatet përfundimtare të vlerësimit për pozitën Udhëheqës i Sektorit për Teknologji Informative