Republika e Kosoves

Gjakovë

Rezultatet përfundimtare të vlerësimit për pozitën Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa

2018/12/06 - 10:31

Forma e aplikacionit: Rezultatet përfundimtare të vlerësimit për pozitën Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa