Republika e Kosoves

Gjakovë

Rezultatet përfundimtare të vlerësimit për pozitën Zyrtar për Gjeodezi

2019/05/17 - 10:51

Forma e aplikacionit: Rezultatet përfundimtare të vlerësimit për pozitën Zyrtar për Gjeodezi