Republika e Kosoves

Gjakovë

Rezultati i testit me shkrim dhe njoftimi për intervistë, pozita Analist i Lartë i Buxhetit

2019/06/25 - 2:11

Forma e aplikacionit: Rezultati i testit me shkrim dhe njoftimi për intervistë, pozita Analist i Lartë i Buxhetit