Republika e Kosoves

Gjakovë

Rezultati i testit me shkrim dhe njoftimi për intervistë, pozita Sekretar i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët “Haxhi Hoti”

2019/05/17 - 2:17

Forma e aplikacionit: Rezultati i testit me shkrim dhe njoftimi për intervistë, pozita Sekretar i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët “Haxhi Hoti”