Republika e Kosoves

Gjakovë

Rezultati i testit me shkrim dhe njoftimi për intervistë, pozita Udhëheqës i Sektorit për Teknologji Informative

2019/07/10 - 1:07

Forma e aplikacionit: Rezultati i testit me shkrim dhe njoftimi për intervistë, pozita Udhëheqës i Sektorit për Teknologji Informative