Republika e Kosoves

Gjakovë

Rezultati i testit me shkrim dhe njoftimi për intervistë, pozita Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa

2018/12/05 - 3:02

Forma e aplikacionit: Rezultati i testit me shkrim dhe njoftimi për intervistë, pozita Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa