Republika e Kosoves

Gjakovë

Rilevimi i zonës kadastrale Gjakovë – Jashtë qytetit- Pjesa veriperendimore – pjesa e Orizes

2019/12/03 - 10:50

Forma e aplikacionit: Rilevimi i zonës kadastrale Gjakovë – Jashtë qytetit- Pjesa veriperendimore – pjesa e Orizes