Republika e Kosoves

Gjakovë

Rrenimi-Ekzekutimi i objekteve te ngritura pa leje-Horn Co Kosova

2021/02/23 - 2:32

Forma e aplikacionit: Rrenimi-Ekzekutimi i objekteve te ngritura pa leje-Horn Co Kosova