Republika e Kosoves

Gjakovë

Rrenimi-Ekzekutimi i objekteve te ngritura pa leje ndertimi – ilegale -Berisha Com

2020/07/30 - 9:35

Forma e aplikacionit: Rrenimi-Ekzekutimi i objekteve te ngritura pa leje ndertimi – ilegale -Berisha Com