Republika e Kosoves

Gjakovë

Rrenimi-Ekzekutimi i objekteve te ngritura pe leje ndertimi – ilegale -Fidani L

2020/07/30 - 9:35

Forma e aplikacionit: Rrenimi-Ekzekutimi i objekteve te ngritura pe leje ndertimi – ilegale -Fidani L