Republika e Kosoves

Gjakovë

Shpallje Rekrutimit për tre pozita MSHV në Drejtorinë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

2020/02/06 - 1:58

Forma e aplikacionit: Shpallje Rekrutimit për tre pozita MSHV në Drejtorinë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit