Republika e Kosoves

Gjakovë

Bashkim Gashaj

Partia Demokratike e Kosovës