Republika e Kosoves

Gjakovë

Bekim Ermeni

Lidhja Demokratike e Kosovës – LDK

CV – Bekim Ermeni