Republika e Kosoves

Gjakovë

BEKIM JUPA

Partia Demokratike e Kosovës