Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Haxhi Sejdiu

Është lindur në fshatin Smolicë më 12 Janar 1966.

Ka përfunduar studimet themelore në Menaxhimin e Emergjencave.

Për shumë vite ka qenë i angazhuar në fushën e Mbrojtjes dhe Sigurisë Kombëtare (TMK/FSK).

Në zgjedhjet e vitit 2017-të ka marrur besimin e bashkëqytetarëve për të qenë Asambleist në Kuvendin Komunal në Gjakovë.

Që nga viti 2020 ka udhëhequr me drejtorinë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, ndërsa që nga dhjetori 2021 me drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim