Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Vehat Hoxhaj

 

Vehat Hoxhaj ka lindur më 26 korrik 1981 në Gjakovë.

Që nga korriku i vitit 2020 është Drejtor i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim në Komunën e Gjakovës.

Ai ka qenë Oficer i Trupave të Mbrojtjes të Kosovës ( TMK ) që nga viti 1999 deri në vitin 2008.

Ka shërbyer po ashtu në  Forcën e Sigurisë të Kosovës ( FSK )  në vitin 2009.

Vehat Hoxhaj është veteran i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ( UÇK ).

Nga 2001 deri në vitin 2008 është i Certifikuar në disa fusha nga TMK-KFOR dhe NATO.

Është i diplomuar në profilin e Menaxhimit të Emergjencave.

Është i martuar, ka dy djem dhe një vajzë.

Jeton në Gjakovë.