Republika e Kosoves

Gjakovë

Edmond Dushi

Aleanca Kosova e Re – AKR