Republika e Kosoves

Gjakovë

Rrok Luli

Partia Demokratike e Kosovës