Republika e Kosoves

Gjakovë

Ali Tafarshiku

Alternativa