Republika e Kosoves

Gjakovë

Miranda Lushaj

Partia Demokratike e Kosovës