Republika e Kosoves

Gjakovë

SARANDA HODA

Lidhja Demokratike e Kosovës – LDK