Republika e Kosoves

Gjakovë

Shpend Kumnova

Kandidat i Pavarur

CV – Shpend Kumnova