Republika e Kosoves

Gjakovë

ZEF KOMANI

Partia Shqipëtare Demokristiane e Kosovë – PSHDK

CV – Zef Komani