Republika e Kosoves

Gjakovë

Urdherese per mbarevajtjen e veprimtarive ekonomike gjate emergjences se shendetit publik 23.03.2020

2020/03/24 - 10:02

Forma e aplikacionit: Urdherese per mbarevajtjen e veprimtarive ekonomike gjate emergjences se shendetit publik 23.03.2020