Republika e Kosoves

Gjakovë

Vendim per caktimin e tarifave per grumbullimin e mbeturinave me nr.14048

2020/06/30 - 10:12

Forma e aplikacionit: Vendim per caktimin e tarifave per grumbullimin e mbeturinave me nr.14048