Republika e Kosoves

Gjakovë

Vendimi per ndryshimin e perberjes se KSHP-së me nr.14049

2020/06/30 - 10:13

Forma e aplikacionit: Vendimi per ndryshimin e perberjes se KSHP-së me nr.14049