Republika e Kosoves

Gjakovë

Vendimi per plotesim ndryshimin e perberjes se KPF-së nr.14051

2020/06/30 - 10:13

Forma e aplikacionit: Vendimi per plotesim ndryshimin e perberjes se KPF-së nr.14051