Republika e Kosoves

Gjakovë

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 07 MARS 2022

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 07 02 2022

Mbledhja e jashtëzakonshme Kuvendit të Komunës së Gjakovës 14 janar 2022

Mbledhja e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 21 DHJETOR 2021

Mbledhja Inauguruese e Kuvendit të Komunës së Gjakovës 6 Dhjetor 2021

MBLEDHJA E VIII te E ASAMBLESE KOMUNALE 29 SHTATOR 2021

MBLEDHJA E VII te E ASAMBLESE KOMUNALE 29 KORRIK 2021

MBLEDHJA E VI te E ASAMBLESE KOMUNALE 28 06 2021

MBLEDHJA E V te E ASAMBLESE KOMUNALE 31 MAJ 2021