Republika e Kosoves

Gjakovë

MBLEDHJA E I re E ASAMBLESE KOMUNALE 31 JANAR 2019

MBLEDHJA E XI E ASAMBLESE KOMUNALE 04 DHJETOR 2018

MBLEDHJA E X E ASAMBLESE KOMUNALE 30 TETOR 2018

MBLEDHJA E IX te E ASAMBLESE KOMUNALE VITIT 2018 26 SHTATOR 2018

MBLEDHJA E VIII te E ASAMBLESE KOMUNALE VITIT 2018 27 KORRIK 2018

MBLEDHJA E VII te E ASAMBLESE KOMUNALE VITIT 2018 – Pjesa e II të

MBLEDHJA E VII te E ASAMBLESE KOMUNALE VITIT 2018 – Pjesa e I re

MBLEDHJA E VI te E ASAMBLESE KOMUNALE VITIT 2018

MBLEDHJA E V te E ASAMBLESE KOMUNALE VITIT 2018