Republika e Kosoves

Gjakovë

MBLEDHJA E VI te E ASAMBLESE KOMUNALE VITIT 2018

MBLEDHJA E V te E ASAMBLESE KOMUNALE VITIT 2018

MBLEDHJA E IV te E ASAMBLESE KOMUNALE VITIT 2018

MBLEDHJA PER DEKRETIMIN E 6 DESHMOREVE NGA GJAKOVA 29 MARS 2018

MBLEDHJA KOMUNALE PER PAVARSINE E KOSOVES 17 SHKURT 2018

MBLEDHEJA E II TE E JASHTEZAKONSHME PER VITIN 2018 8 MARS 2018

MBLEDHJA E III te E ASAMBLESE KOMUNALE VITIT 2018 PJESA E DYTE 23 SHKURT 2018

MBLEDHJA E III te E ASAMBLESE KOMUNALE VITIT 2018 PJESA E PARE 23 SHKURT 2018

MBLEDHJA E II te E ASAMBLESE KOMUNALE VITIT 2018 23 JANAR 2018