Republika e Kosoves

Gjakovë

MBLEDHEJA E I-RE E JASHTEZAKONSHME PER VITIN 2018 – 7 SHKURT 2018

MBLEDHJA E I-RE E ASAMBLESE KOMUNALE VITIT 2018 5 JANAR 2018

MBLEDHJA INAUGURUESE E KUVENDIT KOMUNAL NE GJAKOVE 18 DHJETOR 2017