Republika e Kosoves

Gjakovë

MBLEDHJA E IV te E ASAMBLESE KOMUNALE 30 prill 2021

MBLEDHJA E III te E ASAMBLESE KOMUNALE 26 MARS 2021

MBLEDHJA E II te E ASAMBLESE KOMUNALE 26 02 2021

MBLEDHJA E I re E ASAMBLESE KOMUNALE 28 01 2021

MBLEDHJA E X te E ASAMBLESE KOMUNALE10 12 2020

MBLEDHJA E IX te E ASAMBLESE KOMUNALE 29 TETOR 2020

MBLEDHJA E VIII te E ASAMBLESE KOMUNALE 29 SHTATOR 2020

MBLEDHJA E VII te E ASAMBLESE KOMUNALE 25 GUSHT 2020

MBLEDHJA E VI te E ASAMBLESE KOMUNALE 30 KORRIK 2020