Republika e Kosoves

Gjakovë

MBLEDHJA E VIII te E ASAMBLESE KOMUNALE 27 SHTATOR 2019

MBLEDHJA E VII te E ASAMBLESE KOMUNALE 25 Korrik 2019

MBLEDHJA E VI te E ASAMBLESE KOMUNALE 27 QERSHOR 2019

MBLEDHJA E V te E ASAMBLESE KOMUNALE 03 QERSHOR 2019

MBLEDHJA E IV te E ASAMBLESE KOMUNALE 25 PRILL 2019

MBLEDHJA E III te E ASAMBLESE KOMUNALE 28 MARS 2019

MBLEDHJA E II te E ASAMBLESE KOMUNALE 04 MARS 2019

MBLEDHJA E I re E ASAMBLESE KOMUNALE 31 JANAR 2019

MBLEDHJA E XI E ASAMBLESE KOMUNALE 04 DHJETOR 2018