Republika e Kosoves

Gjakovë

Kontaktet

Faton Gutaj

Udhëheqës i Prokurimit

faton.gutaj@rks-gov.net

Tel 038 200 44 041
038 200 44 069