Republika e Kosoves

Gjakovë

Kontaktet

ARMEND BEHLULI-UDHËHEQËS I ZKKK

E-mail armend.behluli@rks-gov.net

tel: 049 920 999

PRANVERA KERSHI – ZYRTARE PËR KOORDINIM TË TË DREJTAVE DHE INTEGRIM TË KOMUNITETEVE

E-mail: pranvera.kershi@rks-gov.net

tel 049 920-990

FLORIJE ZHUBI – ZYRTARE PËR TË DREJTA DHE INTEGRIM TË KOMUNITETEVE

E-mail: florije.zhubi@rks-gov.net

tel.049 920-991