Republika e Kosoves

Gjakovë

Kontaktet

Arbër Gola

Udhëheqës i Sektorit për Integrim Evropian

Add: Nënë Terezë nr. 469, 50000 Gjakovë – Kosovë

Email: arber.gola@rks-gov.net

Tel.: 038/200 – 44092