Republika e Kosoves

Gjilan

Asfaltimi i rrugëve në Livoç të Poshtëm/Epërm, kanalizimi, asfaltimi i rrugëve në Porodin

2019/07/05 - 8:30

Forma e aplikacionit: Asfaltimi i rrugëve në Livoç të Poshtëm/Epërm, kanalizimi, asfaltimi i rrugëve në Porodin