Republika e Kosoves

Gjilan

Dëgjimi publik për projekt-rregulloren për këshillat lokalë – më 15 nëntor 2018

2018/11/02 - 2:23

Forma e aplikacionit: Dëgjimi publik për projekt-rregulloren për këshillat lokalë – më 15 nëntor 2018