Republika e Kosoves

Gjilan

Detajet e Tenderit

Asfaltimi i rrugëve lidhëse me rrugën Qarkore
651-22-5238-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
14-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
04-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-14T00:48:00
Vlera e kontratës:
208902 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Asfaltimi i rrugëve lidhëse me rrugën Qarkore 208902 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
"EL-BAU" SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve lidhëse me rrugën Qarkore 208978.49 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve lidhëse me rrugën Qarkore 194673.9 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve lidhëse me rrugën Qarkore 194569.96 EUR
"Company Zuka Commerce" Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve lidhëse me rrugën Qarkore 186779.27 EUR
"TALI" SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve lidhëse me rrugën Qarkore 221132.32 EUR