Republika e Kosoves

Gjilan

Detajet e Tenderit

Kanalizimi fekal Livoç i Epërm - Livoçi Ulët dhe një pjesë e lagjes Kodra e Thatë
651-22-6403-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
30-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
20-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-30T00:56:00
Vlera e kontratës:
455610.88 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Kanalizimi fekal Livoç i Epërm - Livoçi Ulët dhe një pjesë e lagjes Kodra e Thatë 455610.88 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Berisha Company SH.A. Kanalizimi fekal Livoç i Epërm - Livoçi Ulët dhe një pjesë e lagjes Kodra e Thatë 392285 EUR
K.N.T.SH. Teuta - M SH.P.K. Kanalizimi fekal Livoç i Epërm - Livoçi Ulët dhe një pjesë e lagjes Kodra e Thatë 369579 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. Kanalizimi fekal Livoç i Epërm - Livoçi Ulët dhe një pjesë e lagjes Kodra e Thatë 432573 EUR
SABA BELCA Dega në Kosovë Kanalizimi fekal Livoç i Epërm - Livoçi Ulët dhe një pjesë e lagjes Kodra e Thatë 394333 EUR