The Republic of Kosovo

GjilanThe tender Start date Completion date Action
''Mirëmbajtja e E-Kioskave në Komunën e Gjilanit''
651-23-833-2-3-6
02-03-2023 13-03-2023 Details
Rregullimi i Trotuarit dhe ndriqimit Haxhaj-Demiraj
651-23-1264-5-2-1
28-02-2023 20-03-2023 Details
Furnizim me pako ushqimore për familjet skamnore-DSHMS ( Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenjes Sociale ) Gjilan.
651-23-784-1-2-1
21-02-2023 14-03-2023 Details
Furnizim me farë misri
651-23-811-1-2-1
13-02-2023 03-03-2023 Details