The Republic of Kosovo

GjilanThe tender Start date Completion date Action
'' Furnizimi me Farë Misri dhe Pleh Artificial ’’
651-24-562-1-2-1
02-02-2024 21-02-2024 Details
Furnizim me shoqeri bletesh
651-24-570-1-2-1
02-02-2024 22-02-2024 Details