The Republic of Kosovo

GjilanThe tender Start date Completion date Action
Furnizim me lodra për nevoja të Qerdheve të Komunes së Gjilanit
651-23-9350-1-3-6
14-09-2023 25-09-2023 Details
Punë Publike - Projekte të vogela në infrastrukturë
651-23-8976-5-1-1
25-08-2023 14-09-2023 Details
Ndërtimi i rrugëve në fshatrat e Zonës Lindore dhe në Zonën e Tretë të Qytetit-Lot 1 dhe 2
651-23-8192-5-2-1
23-08-2023 12-09-2023 Details
Mirëmbajtja e GPS-ve
651-23-8613-2-2-1
21-08-2023 11-09-2023 Details
Mirembajtja dhe servisimi i paisjeve Laboratorike
651-23-8925-2-2-1
28-08-2023 18-09-2023 Details
Aneksi i garazhave për NJPZSH-në
651-23-9498-5-2-1
08-09-2023 18-09-2023 Details
Ndërtimi i mini parqeve dhe terenve sportive në fsh.Demiraj , fsh.Dobërçan dhe në lagjen Bujana ne Komunën e Gjilanit
651-23-9276-5-2-1
04-09-2023 26-09-2023 Details
Zgjerimi i rrugës Hamdi Kurteshi - Gjilan Ri Tender
651-23-9254-5-1-1
31-08-2023 20-09-2023 Details
Furnizim me paisje Stomatologjike
651-23-8752-1-2-1
18-08-2023 08-09-2023 Details
Transporti i ndividual i nxenseve ne fshatrat e Komunes se Gjilanit
651-23-9462-2-2-1
06-09-2023 28-09-2023 Details
Hapja e puseve për ujitje të tokave Bujqësore
651-23-8802-5-2-1
11-09-2023 28-09-2023 Details
Furnizim me rekuizita sportive ,mjete muzikore të shkencës së natyrës,hisorisë dhe teknlogjisë.
651-23-9390-1-3-6
14-09-2023 25-09-2023 Details
Furnizim me kamera për nevojat e D.A.P.-it
651-23-9053-1-3-6
01-09-2023 11-09-2023 Details
Furnizim me material Higjenik
651-23-9239-1-2-5
22-09-2023 11-09-2023 Details
Furnizimi dhe montimi me kënde të lojrave për nevojat e shkollave Selami Hallaqi dhe Abaz Ajeti në Komunën e Gjilanit
651-23-9020-1-2-1
01-09-2023 21-09-2023 Details
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Zhegër dhe Llashticë (TROTUARËT NË FSHATIN LLASHTICË)
651-23-9787-5-2-1
18-09-2023 28-09-2023 Details
Ndërtimi i Mini-Parqeve dhe terenit sportive në Fshatin SHillovë
651-23-9219-5-2-1
31-08-2023 20-09-2023 Details