The Republic of Kosovo

Gjilan

Jonit statement against violence of below listed mayors

2012/03/02 - 12:00

As responsible Mayors we are concerned about violence against residents of various groups and communities.

DEKLARATË E PËRBASHKËT KUNDËR DHUNËS E KRYETARËVE TË KOMUNAVE

Si kryetarë, jemi të brengosur lidhur me dhunën kundër secilit qytetar, kundër çfarëdo grupi apo komuniteti qoftë ajo. Ne njëzëri, dënojmë çdo lloj dhune duke besuar në vlerat vitale të cilat na mundësojnë të jetojmë në demokraci dhe në liri. U bëjmë thirrje të gjithëve qe ta ngritin zërin kundër dhunës dhe së bashku të ndajmë vlerat tona në interes dhe për të mirën e çdonjërit.

ZAJEDNIČKA IZJAVA DOLE NAVEDENIH GRADONAČELNIKA PROTIV NASILJA

Kao odgovorni gradonačelnici zabrinuti smo za nasilje nad građanima raznih grupa i zajednica. Svi mi zajednički osuđujemo svako nasilje i verujemo u vrednosti koje su neophodne i koje nam omogućavaju da živimo u demokratiji i slobodi. Pozivamo sve građane da se suprotstave nasilju i da dele naše vrednosti za dobrobit i interese svih nas.
 
JOINT STATEMENT AGAINST VIOLENCE OF BELOW LISTED MAYORS
 
As responsible Mayors we are concerned about violence against residents of various groups and communities. We jointly condemn any kind of violence and we believe in values that are vital and enable us to live in democracy as well as freedom. We call upon all residents to step up against violence and to share our values for the interest and benefit of all.

                                               —————————————————————————————-

                                                         

  Bajrush Xhemajli           Qemajl Mustafa                     Rufki Suma                    Xhabir Zharku                           Shaip Surdulli

                                                           

   Saša Mirkoviq                    Bajrush Ymeri                Nenad Cvetkoviq                 Gradimir Mikiq                        Bratislav Nikoliq  

 
                                                                                       
   Nexhmedin Arifi