Republika e Kosoves

Gjilan

Komuna e Gjilanit hap afatin për ankesa ndaj emërtimit të rrugëve

2019/07/12 - 10:42

Ankesat i paraqitën Komisionit për ankesa, brenda afatit prej 15 ditësh, duke filluar nga data 12 korrik – 26 korrik 2019, përmes Qendrës për Shërbime të Qytetarëve. (Gjerësisht te linku: NJOFTIMET).