Republika e Kosoves

Gjilan

KPF mbahet më 21 shtator

2020/09/14 - 1:52

                                                                                         R E N D   P U N E 

  1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të KPF-së dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar
  2. Raporti i punës i Kryetarit të Komunës për periudhen Janar Qershor 2020
  3. Raporti i Auditimit për pasqyrat financiare të Komunës së Gjilanit për vitin 2019
  4. Propozim vendimi Paraprak për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër (nga 1-15 vite) të pronave të paluajtshme të komunës.
  5. Propozim vendimi për formimin e Komisionit vlersëues të ofertave
  6. Propozim vendimi për ndryshimin e vendimit për themelimin e komisionit për vlerësimin e ankesave në procedurën e dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës Nr.01-016-60476 të datës 30.05.2019
  7. Propozim vendimi për caktimin e normave tatimore për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2021
  8. Kërkesë e Drejtorisë për Arsim për ndarjen e bursave për student të dalluar për vitin akademik 2019/2020
  9. Kërkesë e Këshillit të fshatit Zhegër për emërtimin e Sheshit të fshatit (përball Shtëpisë së Kulturës dhe Shkollës së vjetër të fshatit) me emrin: “Qahil Agush Agushi”
  10. Të ndryshme

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet në sallën e KK-së, më 21.09.2020, ora 10:00.

 

Kryesuesja e Komitetit

/Shpresa Kurteshi-Emini/